Kushet e Privatësisë

 

Cfarë informacionesh mbledhim ne?

Ne marrim informacion nga ju kur regjistroheni në sitin tonë, porositni, paguani, regjistroheni për lajmerime apo kur plotesoni formularet që ndodhen në të.

Kur porositni apo regjistroheni në faqen tonë, ju kërkojmë të jepni emrin tuaj të plotë, adresën email apo adresën e vendodhjes tuaj.
Gjithsesi ju keni të drejtën të vizitoni faqen tonë edhe në formë anonime. 

Për cfarë e përdorim infomacionin tuaj?

Cdo informacion i marrë nga ju, mund të përdoret në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Të rrisim performancën e faqes tonë që të keni lehtësira gjatë navigimit nëpërmjet saj.
 • Të azhornojmë faqen tonë sipas kërkesave tuaja
 • Të krijojmë kujdesin ndaj klientit sa më të efektshëm
 • Të procedojmë transaksionet
  • informacioni qoftë public apo privat, nuk do të shitet, shkëmbehet, transferohet, apo jepet ndonjë pale të tretë përvec rastit gjatë dërgimit të produkteve me shërbimin postar apo të ngjashëm që të plotësohet procesi i dërgimit të mallit.
 • Të dërgojmë email periodike
  • Adresa email që ju jepni për pagimin e produkteve apo shërbimeve në faqen tonë, mund të përdoret për dërgesat e lajmërimeve se si po procedohet me dërgimin e mallit apo azhornimin me procesin e rezervimit dhe si shtesë mund të merrni lajmërimet, ofertat apo promocionet më të fundit për shërbimet tona apo rreth produkteve(shërbimeve) tona.
  Shënim: Në cdo kohë është e mundur të hiqni adresën email nga lajmërimet tona. Do të jenë instruksionet brenda në fund të trupit të emailit për të kryer crregjistrimin.

Si e mbrojmë ne informarionin tuaj?

Ne implementojmë shumë masa sigurie për të mbrojtur platformën tonë për të krijuar siguri për informacionet që ju jepni gjatë procesit të blerjes, hyrjes në panel apo kur aksesoni panelin tuaj të të dhënave.

Platforma që ne përdorim është e pajisur me klasin PCI për nivel sigurie dhe transmetimin e të dhënave sensitive. Aksesimi i të dhënave tuaja do të jetë vetëm nga personel i autorizuar.
 

A përdorim ne "Cookies"?

PO, Cookies janë skedar të vegjël që një faqe interneti transferon tek disku i kompjuterit tuaj nëpërmjet eksploruesit të internetit (Nëse ju e lejoni) që aktivizon faqet e internetit të njohin eksploruesin tuaj të internetit dhe të memorizojnë informacione.

Ne përdorim "Cookies" që të na ndihmojnë për të ruajtur dhe proceduar artikujt/shërbimet në arkë, të kuptojmë dhe ruajmë preferencat tuaja kur të vizitoni sërisht dhe të mbajmë gjurmët për komercializim.
 

A ndajmë ndonjë informacion me ndonje palë të tretë?

Ne nuk shesim, bëjmë marrveshje, apo transferojmë ndonje pale të tretë informacionet sensitive që ju identifikojnë juve. Kjo nuk përfshin as kompanitë që na ndihmojnë të mirëmbajmë platformën tonë online. Ne mund të japim informacionin tuaj kur shikojmë të arsyshme në përputhje me ligjin, thyerje të privatësisë, mbrojtjen e të drejtave tona dhe të të tjerëve. Gjithsesi informacione që nuk ju identifikojnë juve mund edhe tju jepet ndonjë pale të tretë për arsye marketingu, reklamimi ose përdorime të tjera.
 

Linket e Jashtme

Me raste duke ruajtur shërbimin tonë, mund të përfshijmë apo ofrojmë produkte/shërbime nga një palë e tretë në faqen tonë. Këto palë të treta kanë kushtet e privatësisë të pavarura dhe të ndryshme nga faqja jonë. Prandaj ne nuk mbajmë përgjegjësi apo siguri për përmbajtjen dhe aktivitetet e faqeve që janë të lidhura. 

Kushtet e privatësisë online

Këto kushte janë të vlefshme vetëm për informacionet që mblidhen nëpërmjet sitit tonë dhe jo ato në dyqanet/zyrat tona.
 

Përgjegjshmëria Juaj

Duke përdorur dhe naviduar në faqen tonë të internettit ju jeni në dijeni të këtyre kushteve tv privatësisë.
 

Ndryshime në Kushtet e Privatësisë

Nëse ne vendosim të ndryshojmë kushtet e privatësisë, ato ndryshime do ti postojmë në këtë faqe dhe do të ndryshojmë datën e postimit në fund të kësaj faqeje.

Këto kushte privatësie janë modifikuar më 13.09.2014